Zaznacz właciwą odpowiedź

Zobacz definicji, a następnie wybrać odpowiedni opis. Leikurinn á íslenskuFragment przyrody (np. jezioro) stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między jej częścią żywą — biocenozą, a nieożywioną — biotopem