Zaznacz właciwą odpowiedź

Zobacz definicji, a następnie wybrać odpowiedni opis. Leikurinn á íslenskuProces kiedy jądro komórkowe dzieli się na dwie komórki potomne, identyczne z komórką macierzystą