Zaznacz właciwą odpowiedź

Zobacz definicji, a następnie wybrać odpowiedni opis. Leikurinn á íslenskuTkanka korzenia transportu­jąca wodę do łodygi i liści